Energetika

Zvyšovanie nákladov týkajúcich sa energie je dlhodobou témou. Majte tie svoje pod kontrolou za pomoci najmodernejších technológií. Naši odborníci v oblasti energetiky Vám radi pomôžu so sieťovými riešeniami pri inštalácii vykurovacích zariadení, vzduchotechniky, kompresorov alebo odberu elektrickej energie. Tie Vám umožnia zónovú reguláciu v rámci objektov, ovládanie kúrenia na diaľku alebo sledovanie spotreby tepelných čerpadiel a iných energetických prvkov.

Inteligentná investícia do energetických riešení by v dnešnej dobe mala byť aj Vašou prioritou. Prostredníctvom monitoringu získate prehľad nad spotrebou a dokážete následne regulovať svoje výdavky.

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam Vám dokážeme predstaviť koncept hospodárneho využívania energetických zdrojov.

Energetické zariadenia v objektoch môžu tvoriť sieť, a pracovať tak efektívnejšie. Ich vzájomným prepojením a pripojením na internet Vám pomôžeme ich prevádzku merať a regulovať. Pripojením vzduchotechnických zariadení do siete Vám pomôžeme dosiahnuť centrálne riadenie či integráciu do systému MaR (meranie a regulácia). Sieťovým rozhraním dokážeme vzdialene odčítať spotrebu elektrickej energie priamo z merača. Týmto spôsobom budete mať pravidelný prehľad o spotrebe, či už vo výrobných priestoroch, alebo na jednotlivých prevádzkach.