IT projektová dokumentácia

Nielen realizácia jednotlivých riešení, ale aj profesionálne vypracovaná projektová dokumentácia a zastrešenie projektového manažmentu, je to, na čo sa sústredíme. Spoľahnúť sa môžete na podrobný opis všetkých činností a prvkov, pričom zaisťuje, že budú všetci zainteresovaní oboznámení s danou problematikou. Z hľadiska efektivity je lepšie chybám predchádzať, ako ich riešiť. Práve na to slúži svedomito vypracovaný projekt. Vaša spokojnosť je našou najvyššou prioritou. Tá prichádza najmä vtedy, keď uvidíte, ako sa znižujú vaše prevádzkové náklady a taktiež keď sa prostredníctvom dobre navrhnutej siete zvýši hodnota Vášho objektu. Výsledkom bude napredovanie Vašich technológií, s čím je prepojený aj potenciálny rast Vašej firmy.

Klient: Blanc Dental Studio

Pre túto zubnú ambulanciu a štúdio s dentálnou hygienou sme mapovali požiadavky na funkčnosť zabezpečovacích a dátových sietí. Cieľom spolupráce bolo zvýšiť komfort pacientov pri návšteve, a taktiež dosiahnuť maximálnu funkčnosť pre klienta, ale aj samotných používateľov siete.

Preto sme navrhli projekt, ktorého súčasťou bola aj inštalácia siete pre RTG, ktorú sme vzájomne prepojili s kancelárskymi a ambulantnými zariadeniami. Následne sme zabezpečili montáž a inštaláciu samotnej siete, ktorú sme zaznamenali aj do projektovej dokumentácie.