Kamerové systémy

Vyberáte kamerové systémy pre Vašu prevádzku, záložňu, banku, dom?
Pomôžeme Vám.

Majte svoju budovu a priľahlé komunikácie pod dohľadom. Záznamy z kamier pomáhajú pri usvedčovaní páchateľov, zaistia Vám dôkazové materiály pri prípadnej nevítanej návšteve. Montujeme inteligentný video monitorovací profesionálny softvér. Získate vzdialený prístup k svojmu objektu odvšadiaľ.

Kamerové systémy 1

Analógové alebo IP kamerové systémy. Ktoré sú vhodnejšie?

Pre fundované rozhodovanie aký systém zvoliť, je potrebné objasniť hlavné rozdiely. Naše doterajšie skúsenosti hovoria za modernejšie IP kamerové systémy.

Analógové kamerové systémy

Prvým krokom pred inštaláciou je stanovenie požadovaného rozsahu prenosu informácií, podľa ktorého sa navrhuje kabeláž. Záleží na tom, aké informácie majú byť z kamery prenášané a či je kamera ovládaná užívateľom. Ide o video, prípadne audiosignál pri prenose zvuku, priblíženie obrazu zaznamenávaného kamerou, napájanie kamery, ovládanie PTZ – otáčanie, nakláňanie kamery. Podľa týchto kritérií sa určuje a inštaluje dostatočné množstvo kabeláže od hlavného uzla kamerového systému ku každej kamere. Významnú finančnú položku celého kamerového systému tvoria náklady na kabeláž.

IP kamerové systémy

Podobne ako u analógových systémov je potrebný správny návrh a realizácia kabeláže ku kamerám. Riešenia sú však väčšinou oveľa ľahšie a menej nákladné. IP kamery sú totiž pripojené jedným Ethernet rozhraním RJ-45, ktoré sa bežne používa v počítačových (LAN) sieťach. Po jednom takomto kábli je možné prenášať všetky informácie (video, audio, konfigurácie, ovládanie PTZ...) aj napájanie (PoE) súčasne.

V mnohých inštaláciách je možné využiť existujúce siete, prípadne ich stačí čiastočne prispôsobiť. Je možné s veľmi nízkymi nákladmi prenášať signál a bezdrátovo ich ovládať. Finančné náklady sa týmto znižujú.

Kamerové systémy 2

Podstatnými parametrami pri porovnávaní týchto dvoch systémov je rozlíšenie kamery a voľba vhodného objektívu. Oba rozhodujú o správnom vyobrazení vybraného priestoru, počte kamier a o cene celého riešenia. IP kamery umožňujú omnoho väčšie rozlíšenie a aj uhol záberu, teda sú schopné úplne nahradiť aj niekoľko analógových kamier.

Aké sú ďalšie výhody IP kamerových systémov?

Dominantnou výhodou je už spomínaná možnosť ovládať a sledovať IP kamery z ktoréhokoľvek počítača pripojeného do siete, čo v prípade analógových kamier nie je možné. Usporíte aj pri nákupe kvalitných dátových káblov. Sú lacnejšie o 30 – 40%, pričom jeden kábel obslúži prenos nielen videosignálov a ovládacích signálov, ale aj plne obojsmerných audiosignálov a slúži tiež na napájanie kamier.

Funkcie kamerových systémov

Nami inštalované IP kamery ponúkajú rôzne typy inteligentnej videoanalýzy, ktoré Vám pomôžu ušetriť ľudské zdroje pri súčasnom splnení vysokých nárokov na automatický dohľad.

Okrem základných požiadaviek ako je ochrana majetku pred krádežou, bezpečnosť personálu a zlepšenie riadenia, poskytujú mnohé ďalšie užitočné funkcie, napríklad sčítanie objektov.

Vďaka funkcii detekcia tváre môžete ľahko spočítať množstvo ľudí v zábere, napríklad zákazníkov prezerajúcich si Váš výklad alebo billboard. Je možné zvoliť počítanie v jednom alebo oboch smeroch vytýčenej hranice. Poskytne Vám cenné údaje pre účely marketingových štatistík, ktoré sa môžu ukladať do databázového súboru.

Vysoká kvalita snímok vedie k ľahšej identifikácii osôb, ŠPZ a celých udalostí.

Kamerové systémy 3

Akým spôsobom pracujú funkcie ochrany majetku?

Detekcia straty stráženého objektu môže byť použitá k stráženiu cenných predmetov. Užívateľ zvolí výrez záberu na stráženie a pokiaľ by došlo k strate objektu zo stráženej zóny, systém vyvolá poplach alebo na to upozorní.

Funkcia línia dohľadu umožňuje vytýčiť imaginárne čiary v zornom poli kamery. Pokiaľ nejaký objekt prekročí zvolenú líniu, systém spustí výstrahu. Využíva sa pri ochrane obvodových stien, koľajových tratí, vjazdov na parkovisko alebo do areálu.

V prípade nepriaznivých podmienok, v daždi alebo hmle môže funkcia vylepšenie obrazu zlepšiť kvalitu záberov. Aplikovať ju možno ako v reálnom čase pri zaznamenávaní alebo neskôr pri prehrávaní.

Detekcia narušenia vyvolá poplach pri napadnutí kamery, napríklad pri zmene uhla záberu otočením kamery.

Kamerové systémy 4