Štruktúrovaná kabeláž

Pre vyššiu bezpečnosť Vašich dát odporúčame vytvoriť sieť prostredníctvom štrukturovanej kabeláže. Vďaka nej môžete prenášať svoje dáta v sieťach, v kanceláriách, medzi budovami aj v rámci rôznych pobočiek spoločnosti. Prenos informácií zabezpečí štruktúrované spojenie káblov, prvkov a zariadení, pričom môžete prepojiť rôzne zariadenia ako počítače, tlačiarne, dátové servery, ktoré spolu budú komunikovať.

Klient: AAF International

Najväčší svetový výrobca riešení filtrácie vzduchu, s pobočkou v Trenčíne, vložil budovanie svojej štruktúrovanej kabeláže do našich rúk. Cieľom bolo prepojiť výrobné, skladovacie a distribučné centrá podľa požiadaviek klienta aj podľa štandardizovaných noriem.

Pri tomto projekte bola okrem samotného prepojenia podstatná aj projektová dokumentácia pre štrukturovanú kabeláž. Celý proces tvorby sme krok po kroku zaznamenali a vo výsledku sme zdokumentovali aj skutočný stav na konci montáže, aby mal klient k projektu k dispozícii všetky potrebné dokumenty.